Ποιες είμαστε

ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. Δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Εργατικό Δίκαιο. π. Γενική Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Κοινοτικών Πόρων Κατάρτισης και Απασχόλησης.
Π. Πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" (Ν.Π.Ι.Δ.)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Κανόνες Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαίου - Εργασιακές Σχέσεις.
Άριστη γνώση ΑΓΓΛΙΚΗΣ - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (διδακτική επάρκεια)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1985 - σήμερα: Δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Εργατικό Δίκαιο
1990 - 1993: Γενική Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας επί Ευρωπαϊκών θεμάτων, Κοινοτικων Πόρων Κατάρτισης και Απασχόλησης.
1993 - 1995: Εκλεγμένη Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ν.Π.Ι.Δ.). Η εκλογή υπήρξε ομόφωνη ύστερα από πρόταση των τριτοβάθμιων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων της Ελλάδας (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ).
2004 - 2008:Πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" (Ν.Π.Ι.Δ.)
2002 - σήμερα: Εκλεγμένη Εκπρόσωπος (Επικεφαλής) των Ελληνικών Γυναικείων Οργανώσεων στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών.
Έχει διατελέσει:
Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διεθνών Κανόνων Εργατικού Δικαίου και του Εθνικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΕΚΑ), καθώς και των Επιτροπών Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ (εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου).
Συντονίστρια του Δικτύου των Κοινωνικών Εταίρων της χώρας μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υποψήφια στην Ελλάδα για τον τίτλο της Ευρωπαίας Γυναίκας (1992 & 2008 - β' θέση).
1997 - 2011 :Νομικός Σύμβουλος επί Εργασιακών, Ευρωπαϊκών & Κοινωνικών θεμάτων της Ε.Σ.Ε.Ε.
1997 - 2011 :Μέλος του Δ. Σ. του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεωρήσεως Εργασίας.
Μέλος πολυάριθμων επιτροπών (Υπουργείο Εργασίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο Ευρώπης κλπ.) σε θέματα ίσης μεταχείρισης των φύλων ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της ανεργίας των νέων και της ασφάλειας ψυχικής υγείας εργαζομένων.
Μέλος επί τιμή της Διεθνούς Ένωσης Αμερικανών Δικηγόρων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έχει κάνει δημοσιεύσεις, εκδόσεις και παρουσιάσεις στα Μ.Μ.Ε., σε Συνέδρια και Επιτροπές, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα επιχειρηματικότητας, εργασιακά και κοινωνικά. Έχει εισηγηθεί θεσμικά μέτρα για την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των γυναικών, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΟΟΣΑ, Δ.Γ.Ε. Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΟΚΕ κλπ).
Έχει επεξεργαστεί και προωθήσει πλήθος Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για την ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και σειράς Εθνικών Νόμων και Διεθνών Συμβάσεων.
Έχει κάνει προτάσεις και εισηγήσεις σε θεσμικά όργανα, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διεθνείς Οργανισμούς και Οργανώσεις και έχει αναλάβει ενεργό ρόλο για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών την προώθηση και ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην οικονομική και κοινωνική ζωή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ΤΙΜΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Απονομή Επαίνου (Ελληνική Κυβέρνηση) για Ευρωπαϊκή και Διεθνή δράση.
Τιμητική Διάκριση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

ΜΑΡΙΑ ΛΑΤΣΟΥ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών από το έτος 2016.
Μέλος της τριμελούς Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών από το έτος 2015, Γενική Γραμματέας αυτής κατά τα έτη 2008 - 2015 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά τα τελευταία 18 έτη.
Πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Νομικής.
Διετέλεσε δικηγόρος επί πενταετία και μετέπειτα Συμβολαιογράφος.
Συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών Νομικών, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 2001, στη Διεθνή Συνάντηση με θέμα «Θεσμοί, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνία - ενότητα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών», που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, τον Νοέμβριο του 2015, και στα Παγκόσμια Συνέδρια Συμβολαιογράφων, που πραγματοποιήθηκαν στο Μπουένος Άιρες της Βραζιλίας, το 1998, και στη Μαδρίτη το 2007, όπου επιπλέον συνεργάστηκε για την σύνταξη των εισηγήσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας, που παρουσιάστηκαν σε αυτά.
Παρακολούθηση παλαιότερων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, στην Λυών και τις Βρυξέλλες, με την ιδιότητα του παρατηρητή.
Συμμετοχή στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της «Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας» και εκπροσώπησή της σε διεθνείς συναντήσεις, όπου πραγματοποίησε παρουσιάσεις για νομικά θέματα που αφορούν και τα δικαιώματα των γυναικών, όπως το συναινετικό διαζύγιο.
Παρουσίαση - ομιλία, στο πλαίσιο της δράσης της, ως μέλος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών, για τα νομικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ιερού Ισλαμικού Νόμου « Σαρία», η οποία κοινοποιήθηκε τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο όσο και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με στόχο την κατάργηση του αναχρονιστικού αυτού νόμου.
Δραστηριοποίηση επί πολλά έτη στον τομέα της προάσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων.

Η Αγλαΐα Ρομπόκου - Καραγιάννη είναι καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης. Σπούδασε στην Αθήνα και στη Χαϊδελβέργη πολιτικές επιστήμες και νομικά. Γνωρίζει τρεις γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά. Λαμβάνει μέρος σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων», της «Ένωσης Ενεργών Πολιτών», της « Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης». Είναι Υπεύθυνη της «Επιτροπής Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και την Ισότητα» του Λυκείου των Ελληνίδων, όπου σε συνεργασία με άλλα γυναικεία σωματεία και κοινωνικούς φορείς, ασχολείται με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα της γυναίκας, την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση των παιδιών κ.α. Έχει γράψει βιβλία, όπως: «Η έννοια της αντίστασης και η συνταγματική της κατοχύρωση», «Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», «Το δημογραφικό ως το θεμελιώδες κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδος», «Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα» κ.α., καθώς και πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. 

Η σελίδα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε